miércoles, 23 de febrero de 2011

Trasplantem rosers

El trasplantament de rosers consisteix en que tenim unes flors que les hem de plantar, o sigui tenim uns palets que els hem de plantar i així en sortiran les flors que en volem.

Com les hem plantat? Primer hem agafat la branca d'on en sortiria la flor i li hem donat un cop amb el martell i després ho hem posat a la jardinera on haurà de créixer, i després d'haver-les donat el cop i de plantar-les amb la terra les hem regat i ara esperem a que creixin les nostres flors.

No hay comentarios:

Publicar un comentario