miércoles, 15 de junio de 2011

Treballs finals

A continuació us adjuntem dos exemples dels treballs finals que hem realitzat a classe. Per una banda hem tractat la comanda, l'albarà i la factura, i per l'altra els alumnes en grups han fet una petita recerca sobre un dels cultius que hem conreat enguany.


    No hay comentarios:

    Publicar un comentario