lunes, 9 de abril de 2012

Resum d'activitats de l'empresa Chec S.L.

1. Que hem treballat en relació als documents mercantil de compra de i venda?

Comanda, factura, albarà.

2.Per qué creus tu que ho hem fet?

Perquè hem aprés a fer moltes coses: com es ven, com compres i hem aprés a fer servir l'excel.

3.Per qué creus que et servirà aquest treball que hem fet?

El treball aquest ens anirà molt bé per el futur.

4.Què hem treballat en relació a la web d´ empresa?

Hem treballat moltes coses, hem aprés noves coses.

5.Per què creus tu que ho hem fet?

Per si algun dia en el futur si tenim un empresa saber com va.

6.Per què creus que et servirà aquesta treball que hem fet?

Servirà per el futur.

7.Que hem treballat en relació a la comptabilitat d´ empresa?

Tot el que hem fet de despeses, ingressos,  i de la comptabilitat i les gràfiques.

8.Per qué creus tu que ho hem fet?

Per el nostre futur perquè si algun dia tenim una empresa saber fer això. 
9.Per que creus que et servirà aquest treball que hem fet?
Per el futur tot això que estem aprenent.

     http://www.wix.com/taniabarreda/tania#!vstc0=sobre-nosaltresNo hay comentarios:

Publicar un comentario