martes, 27 de marzo de 2012

CHEC SL

  1. Què hem treballat en relació als documents mercantils de compra i venda? Comanda, albarà  i factura.
  2. Per què creus tu que ho hem fet? Per treballar pel dia de demà, ens ajudarà.
  3. Per què creus que et servirà aquest treball que hem fet? Pel treball pel dia de demà.
  4. Què hem treballat en relació a la web d'empresa? Com fer teva pròpia web.
  5. Per què creus tu que ho hem fet? Per saber en un futur crear una pàgina web.
  6. Per què creus que et servirà aquest treball que hem fet? Pper la vida.
  7. Què hem treballat en relació a la comptabilitat d'una empresa? La comptabilitat de l'empresa amb un full excel.
  8. Per què creus tu que ho hem fet? Per sabe com fer les comptes.
  9. Per què creus que et servirà aquest treball que hem fet? Per el dia de demà a la vida laboral.

No hay comentarios:

Publicar un comentario